Search for:
  • Home/
  • Games News/
  • จ่อร้อง "ผู้ว่าฯชัชชาติ" เอาผิดเจ้าหน้าที่ กทม. เอี่ยวปมแอชตันอโศก

จ่อร้อง "ผู้ว่าฯชัชชาติ" เอาผิดเจ้าหน้าที่ กทม. เอี่ยวปมแอชตันอโศก

นายศรีสุวรรณ จรรยา เปิดเผยว่า ตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้อ่านคำพิพากษาในคดีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและชาวชุมชนสุขุมวิท 19 แยก 2 รวม 16 คนได้ยื่นฟ้อง ผอ.เขตวัฒนา กับพวกรวม 5 คนตั้งแต่ปี 2559 โดยมีประเด็นสำคัญคือพื้นที่คอนโดพิพาทไม่มีทางเข้าออกกว้างอย่างน้อย 12 เมตรติดถนนสาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด ขณะที่ทางเข้าออกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ดินที่ รฟม.ได้มาจากการเวนคืนเพื่อทำขนส่งมวลชนสาธารณะ จึงไม่อาจนํามาให้เอกชนเช่าใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ของการเวนคืนได้ จึงมีผลให้ใบอนุญาตไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น

ดังนั้น ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้น โดยให้เพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา 39 ทวิ ตามแบบ กทม.6 เลขที่ 18/2558 ลว. 23 ก.พ.2558 และเลขที่ 69/2558 ลว. 16 ก.ค.2558 และใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ตรี ตามแบบ ยผ.4 เลขที่ 48/2559 ลว. 22 มิ.ย.2559 ฉบับแก้ไข และเลขที่ 129/2560 ลว. 17 พ.ย.2560 ที่ออกให้แก่บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ออกหนังสือฉบับดังกล่าว

รู้จักคอนโดหรูกลางเมือง "แอชตัน อโศก" ลงประกาศขายห้อง 64 ตร.ม. สูงสุด 25 ล้านบาท

อนันดา เร่งคุยหน่วยงานรัฐภายใน  14  วัน หวังไม่ต้องทุบ “คอนโดหรู แอชตัน อโศก”

จากกรณีดังกล่าว ผู้ที่มีส่วนต้องรับผิดชอบโดยตรงคือเจ้าพนักงานท้องถิ่นของ กทม.ซึ่งมีหลายหน่วยทั้งในสำนักงานเขตวัฒนา กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กทม. สำนักการจราจรและขนส่ง ประกอบด้วย ผู้รับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิทั้ง 3-4 ใบ ผู้อนุญาตให้เชื่อมทางสาธารณะ ผู้ให้ใบรับรองเปิดใช้อาคาร คณะกรรมการพิจารณาแบบของสำนักควบคุมอาคาร โดย กทม.ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบเอาผิดทางวินัย อาญา และทางแพ่ง ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อไป

นายศรีสุวรรณ ระบุว่า ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จึงจะนำความตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งถือว่าเป็นที่สุดและเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายแล้วไปยื่นร้องเรียนให้นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบเอาผิดทางวินัย อาญา และทางแพ่งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นของ กทม.ซึ่งเป็นผู้รับแจ้งทั้งหมด ตามมาตรา 39 ทวิทั้ง หมด รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวต่อไปคำพูดจาก นสล็อตออนไลน์

โดยสมาคมฯจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อผู้ว่าฯชัชชาติ ในวันพฤหัสที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. แต่หากผู้ว่าฯยังชักช้าหรือเพิกเฉยสมาคมฯจะนำความไปร้องเรียนเอาผิดผู้ว่าฯ กทม.กับพวกต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ต่อไป